Gençler Gıda Güvenliğine Sahip Çıkıyor

Birincilik Ödülü
Dondurucu Çözünme Kontrol Kiti Hüseyin Heptaş - Geyikli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çanakkale
İkincilik Ödülü
E-Gıda Denetleme Modülü Nuray Akgül Ayeş ve Mehmet Koray Bayram - Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul
Üçüncülük Ödülü
Evlerimizde Gıda Güvenliği ve Hijyeni Zeynep Pekel - Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sakarya


Başvuru formu için tıklayınız..
Yarışma posteri için tıklayınız..

ŞARTNAME

A. YARIŞMANIN ADI

“Gıda Güvenliği” İle İlgili Bir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması

B. YARIŞMANIN AMACI

Yarışma ile eğitim hayatı sonrasında gıda sektöründe, görev yapacak olan gençlerin gıda güvenliğine yönelik bir çalışma yapmaları ve bunun sonucunda farkındalıklarının arttırılması, kendilerine olan güvenlerinin ve sorumluluk anlayışlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

C. YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI

 1. Projeler teorik olacaktır. Proje konusu seçimine yardımcı olmak amacıyla aşağıda örnek konular verilmiştir. Öğrenciler konuları geliştirmekte serbesttirler.

Örnek 1- Bir Gıda İşletmesinde olabilecek riskleri önlemek amacıyla bir sorun tespit edip (Örn: çalışanların eğitimsizliği, işletme koşullarının hijyenik yetersizliği, işletmede oluşabilecek çapraz bulaşı riskleri gibi) bu sorunu takip edecek yöntem belirleme, çözüm önerileri ve bu önerilerin hedefe ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi.

Örnek 2-Hanelerde, toplu tüketim yerleri veya satış noktalarında gıda güvenliği ile ilgili, farkındalığı arttırıcı çalışmaların tespiti ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi

 1. Öğrencilerin proje çalışmalarından; gıda güvenliği ile ilgili bir sorunu tanımlayarak, çözüm oluşturma yöntem önerileri belirlemeleri ve hedefe ulaşıp ulaşılamayacağını ölçme önerilerini ifade etmeleri beklenmektedir.

D. KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok programlı Anadolu Liselerinin Gıda Teknolojileri alan/dalları, Yiyecek İçecek Hizmetleri alan/dalları ile Pazarlama ve Perakende alanı Gıda Satışı dalında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilir
 2. Yarışmaya, her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
 3. Başvuru formu doldurulduktan sonra proje metni ile birlikte proje başvuruları okul müdürlüğünce muhteber.ersin@ggd.org.tr  adresine e-posta ile gönderilecektir.
 4. Proje metni A4 boyutundaki kağıda Arial, 11 punto ile yazılacak; minimum 1, maksimum 3 sayfa uzunluğunda olacaktır.
 5. Proje metni word dosyası ve ekleri olarak iletilecektir.

E. YARIŞMA TAKVİMİ

SON BAŞVURU TARİHİ
30/03/2018 (Bu tarih ve saat 17.00 itibariyle e-posta ile başvuru yapılmış olmalıdır.)

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
20/04/2018 tarihinde web sayfasından (www.gidaguvenligikongresi.org) açıklanacak ve kazananların e-posta adreslerine bildirim olacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ
6.Gıda Güvenliği Kongresi3-4 Mayıs 2018 Grand Cevahir Hotel Convention Center

F. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Başvuruların değerlendirilmesi Kongre Bilimsel Danışma Kurulu ve Paydaş Kurum Temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yapılacaktır.
 2. Projelerin değerlendirilmesinde, gıda güvenliği açısından farkındalık sahibi olma, farkındalık yaratmaya veya bir soruna çözüm oluşturmaya sağlayacağı katkı, özümseme ve hakimiyet, sonuç ve açıklık gibi kriterler göz önüne alınacaktır.
 3. Projelerin öğrencilerin özgün düşünceleri ile oluşturulması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlamış olması beklenmektedir.
 4. Jüri değerlendirmesi 20/04/2018 tarihinde webden açıklanacak ve kazananların e-posta adreslerine bildirilecektir. Ödül kazanan projeler kongre web sitesinden yayınlanacaktır
 5. Seçilen ilk 3 projenin sahibi 3-4 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecek olan 6. Gıda Güvenliği Kongresi’ne davet edileceklerdir.

G. YARIŞMADA DERECE ALANLARA VERİLECEK ÖDÜLLER

Ülke çapında seçilen ilk 3 projenin sahibi 3-4 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecek olan 6. Gıda Güvenliği Kongresi’ne davet edileceklerdir.

Kongreye il dışından gelecek dereceye girmiş öğrencilerin ve 1’er refakatçisinin konaklama ve geliş-dönüş otobüs, tren (yataklı hariç) veya tek yön 650 km’yi aşan mesafeler için uçak bileti ücretleri Kongre Organizasyonu tarafından ödenecektir.

DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 2.000 TL
İKİNCİLİK 1000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK 800 TL