Kongre Konuları

 • Ambalaj ve Gıda Güvenliği
 • Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği
 • Hayvansal Üretim, Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği
 • Su Ürünleri ve Gıda Güvenliği
 • Yem ve Gıda Güvenliği
 • Tedarik Zincirinde Gıda Güvenliği
 • Gıda İşleme ve Gıda Güvenliği
 • Nanoteknoloji ve Gıda Güvenliği
 • Gıda ile Temas Eden Malzemeler ve Gıda Güvenliği
 • Lojistik ve Gıda Güvenliği
 • Satış Noktalarında ve Tedarik Zincirinde Gıda Güvenliği
 • Toplu Tüketim Yerleri ve Gıda Güvenliği
 • Gıda ve Sağlık/Hastalık İlişkisi
 • Mikrobiyota ve Gıda Güvenliği
 • Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler
 • AR-GE ve Gıda Güvenliği
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Algılaması, Toplum Farkındalığı ve Risk Analizi
 • Yeni Gıdalar, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği
 • Geleneksel Gıdalar ve Gıda Güvenliği
 • Demografik Değişimler, Tercihler ve Gıda Güvenliği
 • Gıda İşlemede Yeni Teknolojiler ve Gıda Güvenliği
 • AB ve Uluslararası Anlaşmalar
 • Gıda Güvenliği Mevzuatı, Gıda Hukuku ve Resmi Kontroller
 • Gıda Suçları ve İzlenebilirlik
 • Gıda Güvenliği ve Kurumlar arası/Mesleklerarası İletişim
 • İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği
 • Çevre ve Gıda Güvenliği
 • Afetlerde Gıda Güvenliği Yönetimi
 • Evde Gıda Güvenliği
 • Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir
 • Gıda Etiği
 • Su ve Gıda Güvenliği
 • Özel Üretim Teknikleri
 • Proses ve Gıda Güvenliği
 • Gıda Kaybı ve Gıda Atığı